రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ను గట్టిగా పట్టుకొని కసిగా చేయాలి ఉంది .. ఉప్పల్ బాలు..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here